Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksServices - Statistics

Notification


Information to Companies on Annual Census of Employers/Employees 2021 can be obtained from the documents below: 


Notification Letter to Business Entities Employer/ Owner / Manager*

Letter Eng.png                                                       Letter Mly.png

ANNUAL CENSUS OF EMPLOYERS/EMPLOYEES 2021

 

1.     Effective 31 October 2021, Census Receipt 2020 will be void.

2.     Census information can be submitted online at BUSINESS REPORTING SYSTEM [BRS] portal via the website link www.business.gov.bn/SitePages/OBR.aspx , using the employer's/owner's E-Darussalam.  [as per notification letter above]

3.     Closing date of Census Submission is 30th November 2021.

4.     The guidelines to access Business Reporting System can be downloaded as below:

 

Link to Document that can be downloaded:


Census Submission Basic Guideline*


Book1.png


6.     For further information, please contact:

Survey and Statistics Division,

Department of Labour Headquarters,

Telephone: 2383006 ext: 4503/4504 


7.   Counter Services Survey and Statistics Division Department of Labour.For Census of Employers'/Employees 2021


Following the Media statement of Prime Minister's Department dated  03 Muharram 1443H/ 12 August 2021 on the working period for the Business Continuity Plan (BCP) and referring to the press release of the Department of Labour dated 01 Muharram 1443H/ 10 August 2021, the Department of Labour would like to inform the public that all counter services are temporarly closed until a date to be announced later.

BANCI MAJIKAN/PEKERJA TAHUN 2021

 

1.     Mulai 31 Oktober 2021, Receipt Penyata Banci 2020 adalah dimansuhkan.  

2.  Maklumat Banci boleh dihantar melalui portal BUSINESS REPORTING SYSTEM [BRS] melalui pautan www.business.gov.bn/SitePages/OBR.aspx, menggunakan kata laluan E-Darussalam Majikan. [seperti surat makluman di atas].

3.    Tarikh akhir penerimaan maklumat banci adalah pada 30hb November 2021.

4.     Panduan untuk mengakses Business Reporting System boleh di maut turun, seperti di bawah:

 

Dokumen pautan yang boleh dimuat-turun:

Panduan Ringkas Penghantaran Banci*


Book1.png

 

6.     Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Bahagian Kajian dan Perangkaan,

Ibu Pejabat Jabatan Buruh,

Talian tetap ke 2383006 sambungan : 4503/4504 


7.   Perkhidmatan Kaunter Bahagian Kajian dan Perangkaan Jabatan Buruh


Bagi Banci Majikan/Pekerja 2021


Berikutan kenyataan Media Jabatan Perdana Menteri bertarikh 03 Muharram 1443H / 12 Ogos 2021 mengenai tempoh berkerja bagi Business Continuity Plan (BPC) dan  merujuk kepada siaran akhbar Jabatan Bruuh bertarik 01 Muharram 1443 / 10 Ogos 2021, Jabatan Buruh ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua perkhidmatan kaunter ditutup buat sementara waktu sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.