Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/HM VISIT.jpg 

Pengemaskinian Maklumat Perumahan Pekerja Asing selaras dengan Perintah Pekerjaan 2009

​Jabatan Buruh, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan kepada para majikan bahawa Jabatan Buruh akan membuat pengemaskinian mengenai maklumat Perumahan Pekerja Asing selaras dengan Perintah Pekerjaan 2009.


Sila tekan pautan disediakan bagi mengisi Borang Maklumat Perumahan Pekerja Asing.

QRCode.jpg

There are no items to show in this view.

PENGEMASKINIAN PERKHIDMATAN KAUNTER DI JABATAN BURUH

Ahad, 23 Rabiulakhir 1443 bersamaan 28 November 2021


Dengan hormat merujuk kepada siaran akhbar Jabatan Buruh bertarikh 03 Muharram 1443 bersamaan 13 Ogos 2021 mengenai dengan permakluman penghantaran permohonan melalui Peti-Peti Permohonan (dropbox).

2. Jabatan Buruh sukacita ingin memaklumkan pengemaskinian perkhidmatan iaitu bermula pada hari Rabu, 1 Disember 2021, perkhidmatan perjumpaan secara temu janji melalui tempahan akan dibukakan khususnya bagi:-SIARAN AKHBAR PEMERIKSAAN JABATAN BURUH KE KEDIAMAN PEKERJA ASING
Pada 06 sehingga 13 November 2021, Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang, Jabatan Buruh telah meneruskan pemeriksaan ke tempat-tempat kediaman pekerja asing melibatkan sebanyak 17 buah syarikat dan 41 buah tempat kediaman.

Objektif pemeriksaan adalah untuk menguatkuasakan Undang-Undang di bawah Perintah Pekerjaan, 2009 khususnya di bawah Bab 80 (a,b dan c) dan Bab 81 (1 dan 2) yang menyatakan kewajipan majikan menyediakan bagi pekerja-pekerjanya tempat kediaman yang bersih, selesa dan selamat, dan pembinaan serta penyelenggaraan mana-mana bangunan atau tempat kediaman pekerja yang digunakan hendaklah mematuhi kehendak Undang-Undang bertulis yang lain.MAJLIS SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM BAGI KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA TAHUN 1443H / 2021M KELOLAAN JABATAN BURUH

BANDAR SERI BEGAWAN, SELASA, 26HB OKTOBER 2021 – Majlis Sambutan Maulidur Rasul bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya kelolaan Jabatan Buruh telah diadakan pada hari ini 19 Rabiulawal 1443H bersamaan dengan 26 Oktober 2021M secara maya bermula jam 1.45 petang.


Hadir selaku tetamu kehormat ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 
Submit complaints about violations of the laws and regulations enforced by the Department of Labour.


 

LPA Video